Survivors

Faces of Life after the Holocaust
September 2021

Survivors: Faces of Life after the Holocaust

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de overlevenden van de Holocaust, de overblijfselen van het Europese Jodendom, tevoorschijn uit de duisternis van de getto's, dodentreinen en concentratie- en vernietigingskampen. De overlevenden vonden zichzelf terug in het harde licht van de bevrijding; ze hadden hun dierbaren verloren en zaten nu zonder familie, gemeenschap of thuis. Ze hadden hun hele wereld verloren.

Toch zonken ze niet weg in verdriet of wanhoop. Ze verloren hun vertrouwen in de mensheid niet en zochten geen wraak. In plaats daarvan kozen ze ervoor om hun leven weer op te bouwen en te rehabiliteren. Ze stichtten gezinnen, speelden een belangrijke rol in de strijd voor de oprichting van de Staat Israël en droegen bij aan de samenleving, zowel in Israël als in de verschillende landen waar ze zich uiteindelijk vestigden. De overlevenden van de Holocaust 'kozen voor het leven', en ze zijn een bewijs van de waarden van universele moraliteit en een sterk geloof in de menselijke geest.

De tentoonstelling 'Survivors: Faces of Life after the Holocaust' presenteert 75 portretten van overlevenden van de Holocaust, gemaakt door de beroemde fotograaf en kunstenaar Martin Schoeller ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau (januari 2020). Het presenteert 75 unieke levensverhalen, welke een mozaïek van persoonlijke herinneringen vormen en de meest tragische gebeurtenissen in de moderne menselijke geschiedenis belichamen.

De unieke foto’s werpen een licht op de geportretteerde figuren die recht in de camera kijken. Mensen wiens tragische herinnering voor altijd in hun lichaam en ziel is geschroeid, maar wiens portretten tegelijkertijd ook hun hoop op een betere wereld en een betere toekomst onthullen.

Rondom deze tentoonstelling organiseert Fotomuseum aan het Vrijthof een betekenisvol omlijstingsprogramma bestaande uit o.a. schoolbezoeken, bedrijfsevents, jongerenevents, lezingen, een kunstprogramma, een side-expo met studenten. 
In het omlijstingsprogramma werken wij telkens in het kader van verschillende thema's zoals bijvoorbeeld racisme en stereotyperingen, de rol van de bijstaander, vooroordelen/intolerantie, voorkomen van soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst en meer.

Deze pagina wordt steeds vernieuwd in de aanloop naar de tentoonstelling. 

Impressie


Partners