Privacy Statement

Privacyreglement Stichting Museum aan het Vrijthof te Maastricht

Stichting Museum aan het Vrijthof hecht veel waarde aan het bewaken van ieders privacy. In dit privacyreglement vind je terug hoe Stichting Museum aan het Vrijthof omgaat met gegevens van bezoekers, klanten, donateurs en andere relatie. We leggen uit hoe gegevens worden verwerkt en gebruikt. Het privacyreglement van Stichting Museum aan het Vrijthof kan tussentijds worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden dan zo spoedig mogelijk op deze pagina verwerkt. 

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die direct of indirect iets over die persoon zeggen zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum, data ingang en beëindiging van relatie met Stichting Museum aan het Vrijthof.
2. Van wie verwerkt Stichting Museum aan het Vrijthof persoonsgegevens?
Stichting Museum aan het Vrijthof verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) relaties zoals (voormalig) leveranciers, klanten, bezoekers, donateurs, personen die donateur willen worden en voormalige donateurs van Stichting Museum aan het Vrijthof of personen met wie zij anderszins een relatie heeft, wil krijgen of gehad heeft. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op enige manier aan Stichting Museum aan het Vrijthof in welke relatie dan ook gaat u akkoord met de verwerking van relevante persoonsgegevens door Stichting Museum aan het Vrijthof. 
3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Medewerkers en directie van Stichting Museum aan het Vrijthof zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkte groep van personen. Afhankelijk van uw relatie met Stichting Museum aan het Vrijthof zijn die de directeur, het bestuur, het secretatiaat, de financiële administratie, de vrijwilligerscoördinator of de marketing en communicatie medewerker. 
5. Waarvoor verwerkt Stichting Museum aan het Vrijthof uw persoonsgegevens?
Stichting Museum aan het Vrijthof verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder:
a. om een relatie met u te kunnen aangaan
b. om de relatie met u te onderhouden
c. om u te voorzien van informatie
d. voor de bedrijfsvoering van Stichting Museum aan het Vrijthof
e. om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen
f. voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten.
6. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Museum aan het Vrijthof?
Stichting Museum aan het Vrijthof verwerkt in de meeste gevallen uw naam met voorletters, e-mailadres, telefoonnummer indien van toepassing uw (zakelijke) adres, indien van toepassing uw financiële gegevens, indien van toepassing uw geboortedatum. 
7. Verwerkt Stichting Museum aan het Vrijthof ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische afkomst en ras. Stichting Museum aan het Vrijthof verwerkt dergelijke gegevens niet.
8. Hoe gaat Stichting Museum aan het Vrijthof om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd en uitsluitend gebruikt door daartoe bevoegde personen voor de doelen, omschreven in dit reglement. Degenen die toegang hebben tot uw gegevens zijn tot geheimhouding daarvan verplicht.
Stichting Museum aan het Vrijthof houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Nederlandse wet- en regelgeving
en dit reglement.
9. Welke rechten hebt u?
U hebt recht op:
a. inzage in uw persoonsgegevens
b. wijziging van onjuiste gegevens en aanvulling van ontbrekende gegevens
c. beperking van de verwerking
d. intrekking van de toestemming voor verwerking.
Als u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot Stichting Museum aan het Vrijthof via info@museumaanhetvrijthof.nl.
10. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Stichting Museum aan het Vrijthof bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar niet langer dan vijf jaar nadat de relatie is beëndigd. 
11. Waar kunt u terecht voor vragen of klachten?
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot Stichting Museum aan het Vrijthof via info@museumaanhetvrijtghof.nl). Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
12. Contactgegevens Stichting Museum aan het Vrijthof
Vrijthof 18, 6211 LD Maastricht
info@fotomuseumaanhetvrijthof.nl
043-3211327

 

DISCLAIMER

Disclaimer
1    Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Fotomuseum aan het Vrijthof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het museum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
2     Het museum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het museum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
3     Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit je eigen website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in je eigen website is echter niet toegestaan.
4     Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van Museum aan het Vrijthof als auteursrechthebbende op het fotomateriaal en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien je een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dien je contact op te nemen met het museum via info@fotomuseumaanhetvrijthof.nl.
5     Het logo van Fotomuseum aan het Vrijthof is in al z'n gedaanten merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van het logo is niet toegestaan.