ANBI

Geef wet (ANBI)
Stichting Museum aan het Vrijthof is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij betalen hierdoor geen belasting over giften. Dit betekent voor een donateur dat de gift volledig ter beschikking staat tot het museum. Omdat we een culturele ANBI zijn, is uw gift daarnaast ook nog aftrekbaar.

Wat deze culturele ANBI-status precies betekent voor jou als donateur vind je op deze pagina.
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt (de Geef wet).

Belastingvoordelen donateurs Fotomuseum aan het Vrijthof
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
Omdat Fotomuseum aan het Vrijthof een culturele ANBI is, moeten wij giften apart vermelden in onze administratie. Wij mogen deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van onze instelling. Hierdoor weet je dat jouw gift altijd op de juiste manier gespendeerd wordt. Wil je graag meer informatie? Kijk op onderstaande pagina's.
ANBI.nl
Belastingdienst.nl

Wil je ons graag steunen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of klik hier voor de mogelijkheden.

GEGEVENS STICHTING MUSEUM AAN HET VRIJTHOF

Stichting Museum aan het Vrijthof (Fotomuseum aan het Vrijthof)
Vrijthof 18
6211 LD Maastricht
043 321 13 27 

RSIN: 804240863

KvK: 41078765

BTW nr: NL804 240 863 B01

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Museum aan het Vrijthof is op 15 mei 2024 als volgt samengesteld:

  • Dimitry Aertssen (voorzitter)
  • Vivien L'Ortye (secretaris)
  • Mark Vondenhoff (penningmeester)
  • Margriet Schreuders (lid)
  • Dionne Wiertz (lid)

Stichting Museum aan het Vrijthof wordt geleid op basis van een bestuur-directiemodel. In dit model draagt het stichtingsbestuur de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De mate waarin taken en verantwoordelijkheden zijn gelegd bij de directie is vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement. 
De bestuursleden conformeren zich aan de ‘code of cultural governance’ en handelen conform het bestuursreglement.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Documenten

Missie/Visie
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022